PACKAGE-DD
โทร 086 827 5377, 086 765 5681
  • th

เกร็ดความรู้งานพิมพ์


เกร็ดความรู้งานพิมพ์

 

 

รูปแบบและรายละเอียดของงานพิมพ์กล่องกระดาษ/พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์

สำหรับงานพิมพ์กล่องกระดาษและพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์จะมีรูปร่างเป็นแผ่นกระดาษที่ถูกขึ้นรูป แล้วนำมาห่อหุ้มสิ่งของที่จะบรรจุอยู่ภายใน กระดาษที่ใช้มีความหนาตามขนาดกล่องและน้ำหนัก ที่ต้องแบกรับเพื่อความแข็งแรงไม่ยับง่าย การพิมพ์กล่องกระดาษหรือพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ จะมีที่พิมพ์เพียงด้านเดียวหรือสองด้านก็ได้ PACKAGE-DD รับพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์, พิมพ์กล่องเครื่องสำอาง, พิมพ์กล่องอาหารเสริม, พิมพ์กล่องฟรอยด์เงินเงา, พิมพ์กล่องยาต่างๆ, พิมพ์กล่องของเล่น, พิมพ์กล่องขนมเค้ก, พิมพ์กล่องใส่ผลไม้อบแห้ง, พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP, พิมพ์กล่องเจาะหน้าต่าง พิมพ์กล่องใส่สินค้าอุปกรณ์ออฟฟิศ, พิมพ์กล่องใส่ผลิตภัณฑ์, พิมพ์กล่องโลชั่น, พิมพ์กล่องครีม, พิมพ์กล่องกลูต้า, พิมพ์กล่องน้ำหอม, พิมพ์กล่องอาหารเสริม, พิมพ์กล่องใส่ขวดสุราหรูหรา, พิมพ์กล่องกระดาษใส่ขนม, พิมพ์กล่องใส่อุปกรณ์อิเล็คโทรนิค, พิมพ์กล่องใส่ธูปหอม/เทียน, พิมพ์กล่องลูกฟูกลอนอี, พิมพ์กล่องใส่แก้วน้ำ และกล่องอื่นๆ ฯลฯ

กล่องบรรจุภัณฑ์มีประโยชน์อย่างไร ?
กล่องบรรจุภัณฑ์ นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อผลิตภัณฑ์สินค้าที่เราได้ทำขึ้น ทั้งเพื่อใส่สินค้า และเพิ่มความหรูหรา เพิ่มมูลค่า เพิ่มความโดดเด่นให้สินค้านั้นๆ กล่องที่สวยงามก็จะสะดุดตาลูกค้า ทำให้เพิ่มโอกาสในการซื้อสินค้าได้มากขึ้น และทำให้ผลิตภัณฑ์ดูมีราคา สมราคากล่อง บรรจุภัณฑ์ถือว่าเป็นสิ่งแรกที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าจะมองก่อนที่จะซื้อ ผลิตภัณฑ์ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์โดยโรงพิมพ์เรามีความยินดีที่จะให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการทำกล่องบรรจุภัณฑ์สวยๆ หรูหรา ดูดี มีราคาให้กับลูกค้าทุกท่าน

รายละเอียดพิมพ์ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์มาตรฐานสากลที่ถูกต้องตามหลักควรมีรายละเอียดดังนี้
1.ชื่อสินค้าผลิตภัณฑ์ หรือ เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน
2.ประเภทของสินค้า เช่น ครีม, โลชั่น, น้ำหอม, อาหาร, อาหารเสริม, ขนม และถ้าสินค้า นำเข้าต้องระบุประเทศผู้ผลิตสินค้านั้นๆ
3.ชื่อโรงงานที่ผลิต สถานที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้สั่งนำเข้าสินค้าเพื่อขายต่อ
4.ขนาดปริมาณ, ปริมาตร, น้ำหนักของสินค้า หรือขนาดของสินค้า เป็นกรัม หรือ มิลลิลิตร หรือ CC ต้องระบุให้ชัดเจน
5.วิธีการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ หรือ ข้อควรใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์
6.ข้อแนะนำการใช้สินค้าต่างๆ เช่น ถ้าเกิดอาการแพ้ให้ไปพบแพทย์ หรือ ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิ ห้องปกติ หรือ ห้ามสตรีมีครรภ์ใช้
7.คำเตือนต่างๆแล้วแต่สินค้าและผลิตภัณฑ์ เช่น (ห้ามรับประทาน, ยาใช้ภายนอก, เด็กอายุต่ำกว่า, ห้ามสตรีมีครรภ์ใช้ ฯลฯ)
8.วันเดือนปีที่ผลิต และ วันหมดอายุของสินค้า ของผลิตภัณฑ์
9.ราคาของสินค้า และ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
10.ตราสัญลักษณ์ อย. โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารและ ผลิตภัณฑ์เครื่อง สำอางควรมีเลขจดแจ้งจาก อย. ด้วย